Předpovědní povodňová služba


Předpovědní službu - zajišťuje ČHMÚ Praha, ČHMÚ pob. Ostrava ve spolupráci se správci vodních toků.


Povodňová komise sleduje weby předpovědní hlásné služby (www.chmi.cz, SIVS, výstrahy ČHMÚ) předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu.

Četnost jejích hlášení je závislá od závažnosti situace a dosažení jednotlivých SPA.


Zabezpečení průniku informace předpovědní povodňové služby - přichází po struktuře

  • od ČHMÚ - prostřednictvím sdělovacích prostředků, mailu a na webu a internetu s předstihem.
  • Lesy ČR, s.p. - Správa VT - oblast povodí Odry
  • Povodí Odry, s.p.  - prostřednictvím internetu
  • od PK ORP Třinec - voláním předsedovi PK Nýdek
  • od HZS Moravskoslezského kraje
  • od KPK Moravskoslezského kraje - voláním starostovi - předsedovi PK
  • z hromadných sdělovacích prostředků