Organizace dopravy


Při organizaci dopravy za povodně se předpokládá využití hlavní komunikace IV/01146 směr Bystřice do evakuačních míst. Tato silnice je jediná a obec není průjezdná.

V případě neprůjezdnosti komunikací se budou organizovat uzavírky cest, uzavírky zaplavených území katastru obce a doprava směrovat a řídit podle pokynů Policie ČR na navrhované objízdné trasy.

Přehled objízdných tras v dPP obce Nýdek v POVIS

Id. objízdné trasy Kraj Obec(ORP) Obec Název objízdné trasy Popis objízdné trasy                                                                                   
1584 Moravskoslezský kraj Třinec Nýdek OBJ_01_Nýdek Objízdná trasa silnicí IV/01146 směr do obce Bystřice

 

 

 

 


Přehled dopravních omezení v dPP obce Nýdek v POVIS

Id. Název omezení Popis         omezení                                                                                                              Vodní tok Poloha [ř.km]
4733 Zákaz vjezdu na most č. 01146-2 Obec nemá stanovená záplavová území, předpokládá se, že u přívalových povodní může dojít k zaplavení mostu přes Horský p. Horský p. (204910000100) 0.218

Napojení obce na významné silniční tahy (silnice I. a II. třídy, silnice pro motorová vozidla)

Hlavní komunikace E75  I/11 Český Těšín - Třinec - Jablunkov - Slovensko