Hladinoměry

Vodočty kategorie C

ID HP C POVIS

Stav hladiny graf měření

on-line  

Vodní tok ř.km SPA    I. SPA   II SPA  III.       evidenční list        poloha
OBC598062_1 HP C1_Nýdek Hluchová 4,616 100 140 180 ev.li HP C1 Nýdek

Hladinoměry přiřazené k dPP obce Nýdek v POVIS