Místa omezující odtokové poměry (MOOP)

MOOP se začnou uplatňovat svým negativním vlivem při déletrvajících a vydatných srážkách, zachycení předmětů nebo nánosů - omezením odtoku v místech pylonů mostů, vetknutí a ukotvení lávek, zmenšení průtočného profilu, mají za následek zmenšení kapacity koryta. V kritických stavech přívalu vod mohou způsobit jejich vzdutí a následné rozlití v místě omezení odtoku mimo koryto.

V zimních a jarních měsících jsou ohroženy tvorbou ledových zátarasů, popř. nánosů splaveného materiálu s následným vzdutím hladiny.

OBJEKTY NA TOCÍCH - MÍSTA OMEZUJÍCÍ ODTOKOVÉ POMĚRY OBCE NÝDEK v POVIS

Id. POVIS Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Sezóna Mapa poloha v obci
23362 Hluchová 0.570 0.570 Most přes Střelmu u č.p. 5 oba břehy celoročně mapa
23363 Hluchová 4.620 4.620 Most u hřiště oba břehy celoročně mapa
23377 Hluchová 4.850 4.850 Most přes Hluchovou u č.p. 139 oba břehy celoročně mapa
23383 Hluchová 5.736 5.736 Mostek přes Hluchovou oba břehy celoročně mapa
23384 Hluchová 6.104 6.104 Mostek přes Hluchovou II oba břehy celoročně mapa
23385 Hluchová 10.286 10.286 Mostek přes Hluchovou III oba břehy celoročně mapa
23386 Hluchová 10.336 10.336 Mostek přes Hluchovou IV oba břehy celoročně mapa
23354 Horský p. 0.000 0.000 Lávka přes bezejmenný přítok Horského p. oba břehy celoročně mapa
23387 Horský p. 0.000 0.000 Mostek přes Horský p. I oba břehy celoročně mapa
23360 Horský p. 0.000 0.000 Most přes Horský p. u OÚ nevyplněno celoročně mapa
23359 Horský p. 0.000 0.000 Most přes Horský p. u č.p. 205 oba břehy celoročně mapa
23358 Horský p. 0.000 0.000 Most přes Horský p. oba břehy celoročně mapa
23357 Horský p. 0.000 0.000 Lávka přes Horský p. u sportoviště oba břehy celoročně mapa
23356 Horský p. 0.000 0.000 Lávka přes Horský p. u č.p. 258 oba břehy celoročně mapa
23355 Horský p. 0.000 0.000 Lávka přes Horský p._chatová lokalita oba břehy celoročně mapa
23361 Střelma 0.395 0.395 Most přes Střelmu oba břehy celoročně mapa
23378 Střelma 1.010 1.010 Mostek přes Střelmou u č.p. 422 oba břehy celoročně mapa
23379 Střelma 2.138 2.138 Lávka přes Střelmou oba břehy celoročně mapa
23382 Střelma 2.390 2.390 Lávka přes Střelmu II oba břehy celoročně mapa
23381 Střelma 2.588 2.588 Mostek přes Střelmu oba břehy celoročně mapa
23380 Bezejmenný potok 2.134 2.134 Lávka u soutoku Střelmy s bezejmenným potokem oba břehy celoročně mapa
23353 Bezejmenný potok 0.000 0.000 Lávka přes potok z lokality Padový oba břehy celoročně mapa
23388 Bezejmenný potok 0.000 0.000 Lávka u č.p. 384 oba břehy celoročně mapa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis a poloha míst omezujících odtokové poměry v katastru obce Nýdek

 

Mapa míst omezujících odtokové poměry v katastru obce Nýdek