Historické povodně


Území katastru obce Nýdek trpí povodněmi z místního řeky Hluchová a Hluchové. Rozsáhlé svodné území svahů Beskyd je charakteristické rychlým náběhem povodní z letních přívalových dešťů, hor, které se svažují do Jablunkovského úvalu nížinné zvlněné roviny Třinecka. Obec je ohrožována také jarním táním sněhové pokrývky doprovázenou srážkami.

Typy povodní a historické povodně

V Nýdku se vyskytovaly a vyskytují povodně. Doložené povodňové epizody: červenec 1997, květen 2010, květen 2013. V roce 1997 postihly Nýdek povodně z Hluchové, mírnější než na Moravě, ale přesto značné.

červenec 1997 - na Hluchové, Střelmě a Goře

Hluchová, Střelma a Gora v červenci 1997 zaplavila nábřežní komunikace a sklepy domů v přilehlých ulicích, vzdutá kanalizace přetekla v mnoha místech.

Obr. květen 2019 osada Střelma, osada Brandýs, květen 2014, červenec 2000 Střelma.