E.7. Evidenční listy hlásných profilů


Evidenční listy hlásných profilů obsahují především informace o umístění profilu a vodní stavy odpovídající jednotlivým stupňům povodňové aktivity.

 

Hlásný profil kategorie C : HP C1 - Nýdek - Hluchová

                                              

 

Zaměření příčných profilů koryt toků v místech HP C a jejich konsumční křivky


Jsou vybaveny elektronickým snímačem stavů hladin s dálkovým přenosem informací, varovnou SMS a limnigrafickou latí.