Hydrologické údaje

Nýdek je podhorská obec lemovaná hřebeny Slezských Beskyd, odkud stékají hlavní toky, které jsou současně zdroji povodňových epizod v Nýdku = Horský potok, Střelma a páteřní tok Hluchová.

Přehledová hydrologické mapa území katastru obce