Hlásné profily a srážkoměrné stanice v dPP obce


Rozhodným hlásným profilem pro účely varování obyvatelstva před povodněmi i aktivity povodňové komise obce Nýdek na toku Hluchová je hlásný profil kategorie C, HP C1_Nýdek.


Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci v obci Nýdek jsou na webovou aplikaci dPP Nýdek zařazeny:

  1. srážkoměrná stanice ČHMÚ – CHMU_22869763  Jablunkov, Návsí v obci Návsí (ve správě ČHMÚ, p.o.)
  2. srážkoměrná stanice POD – Javorový v Třinci (ve správě Povodí Odry, s.p.)
  3. srážkoměrná stanice POD_NYDE v obci Nýdek (ve správě Povodí Odry, s.p.)
  4. srážkoměrná stanice SRV_1 v obci Bystřice (ve správě obce Bystřice)
  5. srážkoměrná stanice POD_TRIN v Třinci (ve správě obce Povodí Odry, s.p.)

Hlásné profily přiřazené k dPP Nýdek v POVIS
Srážkoměrné stanice přiřazené k dPP Nýdek v POVIS