Povodňová komise obce


Povodňovou komisi obce (PK) určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo obce. Jejím předsedou je starosta obce, který jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností ORP Třinec. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 Vodního zákona).

Stanoviště Povodňové komise: OÚ Nýdek, Nýdek 251   Dokumentace Povodňové komise je uložena na: OÚ Nýdek, Nýdek 251

Od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.

Související povodňové komise: jsou uvedeny v kapitole Související povodňové komise – v Úvodní části tohoto dPP

Povodňová komise obce Nýdek

adresa: Obec Nýdek, Nýdek 251, 739 96 Nýdek
telefon/fax: 558 555 111  e-mail: obec@nydek.cz   web:   www.nydek.cz

poř.

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt

1

Mgr. Konečný Jan

předseda

OÚ Nýdek 251, 739 96 Nýdek

558 555 111

725 588 244

2

Suszka Milan

místopředseda

OÚ Nýdek 251, 739 96 Nýdek

603 588 547

3

Vychodil Česlav

člen

Soukromý podnikatel

603 306 415

4

Szturc Stanislav

člen

Soukromý podnikatel

603 948 289

5

Raszka Milan

člen Soukromý podnikatel

739 234 609 

6

Svider Borek

člen

HZS Třinec - hasič strojní služba

773 747 398

7

Přibyla Miroslav

člen

TŽ Třinec, Průmyslová 1000. 739 61 Třinec

773 112 359