B. Věcná část


Charakteristika zájmového území


Obec Nýdek

Geograficky náleží obec Nýdek do okresu Frýdek-Místek v Moravskoslezském kraji. Nachází se v pohraniční oblasti nejvýchodnější části České republiky sousedící s Polskem. Rozloha obce činí 28,19 km2. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 400 – 900 m. n m. Vývoj obce byl ovlivňován především zemědělskou výrobou a pastevectvím, později blízkými Třineckými železárnami. Nýdek je typickou podhorskou obcí s částí zástavby rozptýlené po úbočích úzkých údolí.

Žije zde přibližně 2 048 obyvatel, jejichž značnou část tvoří polská menšina. Obec je členem mikroregionu Bystřice-Nýdek a dále je členem Sdružení obcí Jablunkovska, ve kterém je sdruženo 15 obcí. Ve vzdálenosti 8 km západně leží město Třinec, 13 km jižně město Jablunkov.

Sousedními obcemi na české straně jsou Vendryně, Bystřice, Hrádek a Návsí, na polské straně pak Visla a Ustroň. Rozlohou 2820 ha se řadí mezi největší obce okresu Frýdek-Místek. Nejvyšším bodem je hora Velká Čantoryje (Slezské Beskydy) – 995 m n. m. Voda je z obce odváděna páteřním tokem Hluchová. Na území obce se nachází zvláště chráněné území – národní přírodní rezervace Čantoria o výměře 40 ha.

Nejvyšším bodem je hora Čantoryje – 995 m n. m. Voda je z obce odváděna třemi vodními toky, Gora, Střelma a Hluchová. Řeka Hluchová se následně v Bystřici vlévá do Olše. Na území obce se nachází zvláště chráněné území – národní přírodní rezervace Čantoryje o výměře 40 ha.

Vybudované lyžařské můstky jsou dějištěm mistrovství republiky ve skocích na lyžích žáků, sdruženářů i běžců.

Nýdek leží ve vzdálenosti 5 km od průmyslového Třince, na soutoku řek  Hluchové a Střelmé.  Ze všech stran ji obklopují táhlé hřebeny, zaoblené nebo ostré beskydské vrchy Velká Čantoryje (995), Velký Stožek (978), Česlar (921), Velký Sošov (886), Malý Sošov (763), Ostrý vrch (709).

Klimatické podmínky

Geografická poloha a geomorfologická stavba sledovaného území určuje základní rysy klimatu. Nýdek leží v oblasti přechodu mezi oceánským a vnitrozemským podnebím a má vyrovnané vlivy pevninského a oceánského podnebí. Klimatické podmínky jsou ovlivňovány rozsáhlým horským masivem Beskyd a jeho směrem napříč větrům, které přinášejí srážky. Nýdek, jako součást území okresu Frýdek-Místek, leží na návětrné straně Beskyd, která patří k nejdeštivějším oblastem České republiky.

Sesuvy půdy

Na území obce se nacházejí plošná potencionální sesuvná území a poddolovaná území, která jsou vyznačena podle aktuálních podkladů České geologické služby – GEOFOND, která zasahují i do části zastavěného území:


Nová stavba se do sesuvných území ani poddolovaných území nenavrhuje. Při dostavbách území, při změnách staveb i stavebních úpravách bude nutno před jejich zahájením provést geologický průzkum stability území za účelem stanovení podmínek pro ochranu a zajištění staveb před negativními důsledky případného sesuvu jak nové stavby tak stávající.