Správci vodních toků a vodoprávní úřad


Povodí Odry, s.p. ředitelství podniku, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava

Tel.: 596 657 111, Fax: 596 612 666       www.pod.cz

Nepřetržitá povodňová a havarijní služba - VH Dispečink Povodí Odry, s.p., Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava - tel.: 596 612 222

Přímý výkon správy toků: Povodí Odry, s. p. - Povodí Odry, státní podnik, závod 2 Frýdek-Místek, Horymírova 2347, 738 01 Frýdek-Místek
tel.: 596 657 411


Lesy České republiky, s. p. - správa toků oblast povodí Odry

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové - ředitelství podniku, tel: 956 999 111, web: lesycr.cz

Přímá správa toků v povodí Hluchová - Hluchová, Střelma, Horský potok: Lesy ČR s.p. správa toků - oblast povodí Odry, Frýdek-Místek

Nádražní 2811, Frýdek-Místek 738 01, Tel: 956 951 210, web: lesycr.cz

Ing. Miroslav Kahánek – vedoucí správce toků, tel: 724 523 966, mail: miroslav.kahanek@lesycr.cz

Ing. Jakub Slezák - příslušný správce toků, tel: 956 951 119, mobil: 725 257 839


Vodoprávní úřad – Magistrát města Třinec, oddělení Životního prostředí a zemědělství

Vodoprávní úřad – kancelář 114

Jablunkovská 160; 739 61 Třinec - Staré Město

Vedoucí odd. životního prostředí a zemědělství        Ing. Jana Stonawská, vedoucí odboru, tel.: 558 306 315, e-mail: jana.stonawska@trinecko.cz

  • Ing. Petra Sližová, vodprávní úřad, tel.: 558 306 324, e-mail: petra.slizova@trinecko.cz
  • Radim Tesarčík, DiS., vodovody a kanalizace, tel.: 558 306 326, e-mail: radim.tesarcik@trinecko.cz
  • Ing. Milan Worek, vodoprávní úřad, tel.: 558 306 316, e-mail: milan.worek@trinecko.cz

Český hydrometerologický ústav

Na Šabatce 2050/17

143 06 Praha 412-Komořany

ústředna: 244 03 1111

 

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava

Oddělení hydrologie

K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava-Poruba

Tel: 596 900 237